Uppvisningar och Tornerspel

Riddarsällskapet Silfverfalken

Glimmingehus

Under 2016 kommer Silfverfalkens Riddare att kunna ses på följande platser.


Hovdala slott 6-7 maj Rikstorneringen

Glimmingehus 18 Juni De 10 000 Riddarnas dag

Glimmingehus 3 aug Silfverfalkens Tornerspel